International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry

W dniach 19-22 czerwca 2017 roku w Toruniu odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji pn. International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry – IMAMPC 2017.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (WFAiIS UMK) oraz Fundację Aleksandra Jabłońskiego (FAJ).

Pierwsza edycja IMAMPC odbyła się w 2010 roku w Madrycie. W kolejnych latach wydarzenie było organizowane we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W tym roku po raz pierwszy sympozjum odbędzie się w Polsce, w Toruniu.

Zaproszenie na IMAMPC przyjęło piętnastu wybitnych specjalistów z całego świata, w tym z USA, Francji, Izraela i Niemiec. Dodatkowo referaty ustne wygłosi 28 młodych naukowców stojących u progu swojej kariery (doktoranci i młodzi pracownicy naukowi). Pozostali uczestnicy będą mieć szansę zaprezentować wyniki swoich badań naukowych podczas dwóch sesji plakatowych. Dla autorów dwóch najlepszych prezentacji przewidziano nagrodę ufundowaną przez czasopismo „Physical Chemistry Chemical Physics”.

Tematyka sympozjum dotyczy problemów atomowej i molekularnej fizyki oraz chemii. Wśród różnorodnych zagadnień konferencji można wyróżnić następujące tematy: i) rozwój metod teorii struktury elektronowej i teorii zderzeń atomowych i molekularnych, ii) badania zjawiska rozpraszania reaktywnego i niereaktywnego oraz zderzeń zimnych, iii) spektroskopia i dynamika molekularna, iv) astrochemia, v) badania molekuł i makromolekuł o znaczeniu biochemicznym. Ponadto prezentowane prace nawiązywać będą do najnowszych technologii oraz ich praktycznego wykorzystania w gospodarce. W szczególności zostaną przedstawione zagadnienia nawiązujące do: badań spektroskopowych i analizy (detekcji) śladowej w gazach, badań atmosferycznych i monitorowania składu powietrza (w szczególności gazów cieplarnianych), badań nad nowymi katalizatorami i funkcjonalnymi materiałami, szeroko pojętego przemysłu kosmicznego, modelowania molekularnego w projektowaniu leków.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcia finansowego udzieliła także firma Hewlett Packard Enterprise Polska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://imampc2017.fizyka.umk.pl/

Kontakt: imampc2017@fizyka.umk.pl

Miejsce: Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Gagarina 37A, Toruń, 19-22 czerwca 2017