Kierunki studiów - nagrody i wyróżnienia

Wszystkie kierunki na naszych studiach cieszą się dużym uznaniem. Widoczne jest to zarówno w ocenach gremiów eksperckich, jak i w rankingach prowadzonych przez portale edukacyjne.

FIZYKA - III miejsce w Polsce!: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/fizyka

FIZYKA TECHNICZNA - III miejsce w Polsce!: http://www.engineering.perspektywy.pl/tabele/show.php?table=36

ASTRONOMIA - III miejsce w Polsce!: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/astronomia

INFORMATYKA STOSOWANA - wysokie VI miejsce w Polsce!!!: http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-scisle/informatyka

   
FIZYKA: http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-52
   
 

Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz  europejska akredytacja European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) :

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

FIZYKA TECHNICZNA  - I st.

FIZYKA TECHNICZNA  - II st.

   
  Tytuł Lidera Jakości Kształcenia dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
   
 
Nominacja WFAiIS UMK do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za współpracę z otoczeniem biznesowym
   
  Kierunek fizyka prowadzony na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzymał najwyższą - wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej