Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Osiągnięcia polskiej nauki 2016

Osiągnięcia naszych pracowników znalazły się biuletynie "Osiągnięcia polskiej nauki 2016" wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma promować badania polskich uczonych w kraju i za granicą oraz sprzyjać komercjalizacji wiedzy poprzez usprawnienie kontaktów między nauką a biznesem.

Pierwsze z nich to zderzenie hel-wodór w ultraniskich temperaturach opisane na łamach prestiżowego czasopisma „Nature Physics” w publikacji, której współautorami są dr hab. Piotr Żuchowski z Instytutu Fizyki UMK i dr inż. Mariusz Pawlak z Wydziału Chemii UMK. Naukowcy z UMK uczestniczyli w pionierskich badaniach zderzeń atomów i cząsteczek w ekstremalnie niskich temperaturach rzędu -273 stopni Celsjusza, tuż ponad zerem bezwzględnym, gdzie takie procesy zachodzą zupełnie inaczej niż w temperaturze pokojowej. Zrozumienie zderzeń w niskich temperaturach jest kluczowe m.in. dla produkcji ultrazimnej materii, na której oparte będą w przyszłości wzorce czasu, takie jak zegar optyczny, a która może stanowić budulec symulatorów kwantowych lub służyć do wielu fundamentalnych badań.

Drugim z zawartych w publikacji osiągnięć badaczy z naszego Uniwersytetu jest pionierski eksperyment naukowców z Instytutu Fizyki UMK, wykorzystujący pojedynczy optyczny zegar atomowy do poszukiwania ciemnej materii. Pomiary zostały przeprowadzone w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu przy pomocy zbudowanego dwa lata temu Polskiego Optycznego Zegara Atomowego. Zaproponowana przez autorów technika pozwala określać kolejne limity dotyczące natury ciemnej materii i co się z tym wiąże – weryfikować dostępne teorie. Wyniki badań ukazały się na łamach prestiżowego „Nature Astronomy” w publikacji, której pierwszym autorem jest dr Piotr Wcisło, a współautorami - dr inż. Piotr Morzyński, dr Marcin Bober, dr Agata Cygan, dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK, dr hab. Roman Ciuryło, prof. UMK oraz dr hab. Michał Zawada.

Gratulujemy!