Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Toruńska Fizyka Techniczna na 3. miejscu w Polsce

ranking-studiow-inzynierskich-perspektywy-2017-235.png

Kierunek fizyka techniczna, prowadzony na naszym Wydziale, w ogólnopolskim rankingu kierunków inżynierskich, przeprowadzonym przez portal Perspektywy, zajął wysokie 3. miejsce, ustępując jedynie AGH i Politechnice Warszawskiej. Z rankingu wynika, m.in., że absolwenci Fizyki Technicznej WFAiIS cieszą się najlepszą opinią w Polsce wśród pracodawców. Szczegółowe informacje znajdują się w  raporcie rankingu Perspektyw.