Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


W poszukiwaniu ciemnej materii...

Nasi pracownicy z Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej pracują nad stworzeniem globalnej sieci detektorów poszukujących ciemnej materii. Więcej informacji w artykule i materiale filmowym na stronach PAP.