Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Davida Ziemkiewicza

Dyrektor Instytutu Fizyki UMK zawiadamia, że 7 marca 2018 r. o godzinie 11:00 w sali audytoryjnaj COK w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Davida Ziemkiewicza.

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zjawiska falowe w ośrodkach o ujemnym współczynniku załamania”


Promotor:
Dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)


Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław Leoński (Uniwersytet Zielonogórski),
Prof. dr hab. Marek Trippenbach (Uniwersytet Warszawski).

Rozprawa wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Instytutu Fizyki UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19300.