Środowiskowe Seminarium Dydaktyki Fizyki

Seminarium odbywa się raz w miesiącu w Instytucie Fizyki w sali 20 o godz. 16:30. Jego uczestnikami są nauczyciele z regionu i wszyscy zainteresowani. Organizowane jest wspólnie przez Zakład Dydaktyki Fizyki UMK i Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli .

Link do strony z materiałami, prezentacjami, zdjęciami z Seminarium

Do tej pory odbyły sie seminaria:

34.  8 czerwiec 2011 roku
Prof. dr hab. Piotr Targowski
"Wybrane metody fizyko-chemiczne badania dzieł sztuki"

33.  11 maj 2011 roku
Prof. dr hab. Michał Tempczyk
"O właściwej popularyzacji fizyki"

32. 13 kwiecień 2011 roku
Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
"Na początku..., czyli czy fizyka pozostaje w sporze z teologią"

31. 16 marzec 2011 roku
Dr Krzysztof Rochowicz
"Elementy astronomii w nauczaniu Przyrody"
Mgr Krzysztof Gołębiowski
"Najmniejsze i największe wielkości - przykłady projektów edukacyjnych uczniów I LO w Toruniu"

30. 23 luty 2011 roku
Dr hab. Dariusz Wiśniewski, IF UMK
"Komputerowa tomografia anihilacji pozytonów - aspekty fizyczne, chemiczne, biologiczne"
Mgr Krzysztof Gołębiowski
"Osiągnięcia polskich uczniów w badaniach PISA"

29. 19 styczeń 2011 roku
Prof. dr hab. Maciej Mikołajewski, CA UMK
"Słońce a klimat na Ziemi"
Dr Krzysztof Rochowicz, UMK
"Praktyczne wykorzystanie prawdziwych danych astronomicznych w szkole"

28. 2 grudzień 2010 roku
Prof. dr hab. Piotr Bała, UMK
"Nowe spojrzenie na naukę programowania"

27. 17 listopad 2010 roku
Mgr Krzysztof Gołębiowski I LO Toruń
"Projekt edukacyjny"
Prof. dr hab. Ryszard S. Trawiński
"Jak zainteresować uczniów fizyką?"

26. 20 październik 2010 roku
Mgr Krzysztof Gołębiowski I LO Toruń
"Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z fizyki w roku 2010"
Dr Maciej Wiśniewski
"Analiza wybranych zadań - Matura 2010"
Dr Krzysztof Rochowicz, UMK
"Nowe kierunki w dydaktyce fizyki - refleksje po konferencji GIREP 2010"

25. 16 czerwiec 2010 roku
Dr hab. Sebastian Maćkowski, UMK
"Technologie kwantowe a problem energii (nano struktury fotowoltaiczne)"

24. 19 maj 2010 roku
Dr hab. Mariusz Gagoś, prof. UP Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
"Technologie kwantowe w walce z rakiem (nowe farmaceutyki)"

23. 14 kwiecień 2010 roku
Dr hab. Roman Ciuryło, UMK
"Technologie kwantowe w ochronie środowiska (monitoring atmosferyczny)"

22. 10 marzec 2010 roku
Dr hab. Maria Przybylska CA Toruń
"Co to są równania ruchu? Jak je całkować?"
Mgr Jacek Rybicki ZSMEiE w Toruniu
"FUSION 2100" Energy of the future"

21. 17 luty 2010 roku
Mgr Aneta Derkowska, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu
"Rok Chopinowski 2010"
Mgr Andrzej Karbowski, mgr Krzysztof Służewski IF UMK
"Warsztaty komputerowe (dźwięk i muzyka)"

20. 2 grudzień 2009 roku (połączone z II Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym)
Dr Laurence Rogers, Uniwersytet Leicester, UK
"Teaching and learning skills with ICT"
Prof. dr hab. Andrzej Maziewski Uniwersytet w Białymstoku
"Doświadczenia fizyczne on-line"

19. 18 listopad 2009 roku
Mgr Bogdan Sobczuk, X LO Toruń
"Jak znaleźć planetoidę?"
Mgr Krzysztof Gołębiowski, I LO Toruń
"Czy toruńskie żaby słyszały skrzypka?"
Mgr Anna Kamińska, Akademia Pomorska w Słupsku
"Efektywność dydaktyczna multimedialnych form nauczania fizyki"

18. 10 czerwiec 2009 roku
Prof. Andrzej Bielski i Prof. Józef Szudy IF UMK
"Sylwetka i dzieło Prof. Aleksandra Jabłońskiego"

17. 13 maj 2009 roku
Prof. Lew Pitajewski Uniwersytet w Trydencie, Włochy (seminarium połączone z kolokwium czwartkowym)
"Kondensat Bosego-Einsteina - nowy stan materii"

16. 22 kwiecień 2009 roku
"Wychodne" seminarium - Collegium Maximum UMK
Zwiedzanie wystawy pt. "Large Hadron Collider", przed jej oficjalnym otwarciem

15. 16 kwiecień 2009 roku
Prof. Grzegorz Karwasz IF UMK (seminarium połączone z kolokwium czwartkowym)
Pozytony - stan badań

14. 4 marzec 2009 roku
Prof. dr hab. Andrzej Bielski IF UMK
O cieple właściwym
Mgr Krzysztof Gołębiowski
Nowa podstawa programowa z fizyki
Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz IF UMK
TPSS – Teaching Physics In Secondary School

13. 18 luty 2009 roku
Dr. hab. Mariusz Gagoś, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
O bieganiu po wodzie i amfoterycynie B

12. 7 styczeń 2009 roku
Mgr Jerzy Rafalski, Planetarium w Toruniu
Jak uczyć (multimedialnie) astronomii?”

11. 3 grudzień 2008 roku
Prof. dr hab. Henryk Szydłowski, UAM w Poznaniu
Podstawy pomiarów wspomaganych komputerowo

10. 5 listopad 2008 roku
Prof. Ryszard Trawiński, WFAiIS UMK Toruń
Spektroskopowe badania atmosfery

9. 8 październik 2008 roku
Mgr A. Karbowski, WFAiIS UMK Toruń
Nauczanie elektromagnetyzmu - projekt MOSEM

8. 11 czerwca 2008 roku
Prof. P. Targowski, WFAiIS UMK Toruń
Tomografia optyczna

7. 7 maj 2008 roku
Prof. Adam Makowski, WFAiIS UMK Toruń
Historia pewnego symbolu

6. 9 kwietnia 2008 roku
Krzysztof Gołębiowski, doradca metodyczny nauczycieli fizyki, TODM, Toruń
Jacek Rybicki, nauczyciel fizyki, VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
Piotr Malinowski, nauczyciel fizyki, VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
Kto złapie Higgsa –wrażenia z CERN’u

5. 5 marca 2008 roku,
Tomasz Kardaś,nauczyciel fizyki, Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie
Michelson – Noblista ze Strzelna
Krzysztof Gołębiowski, doradca metodyczny nauczycieli fizyki, TODM, Toruń
Prezentacja zbioru zadań z fizyki o Toruniu „Zbornik Toruński

4. 13 lutego 2008 roku,
Dr Wojciech Wasilewski, Laboratorium FAMO, Instytut Fizyki UMK, Toruń
O Plancku i ‘garbatych fotonach’

3. 9 stycznia 2008 roku
Dr Jolanta Kruk, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
Strategie edukacyjne w europejskich centrach nauki

2. 5 grudnia 2007 roku
Andrzej Karbowski, Zakład Dydaktyki Fizyki, UMK, Toruń
O Koperniku i Michelsonie, czyli nasze miejsce we Wszechświecie

1. 7 listopada 2007 roku
Dr Józefina Turło, Prof. Grzegorz Karwasz, Zakład Dydaktyki Fizyki, UMK, Toruń
Dwugłos nt. dydaktyki fizyki – raport z międzynarodowej konferencji GIREP 2007 (Międzynarodowa Grupa ds. Nauczania Fizyki)