Konkurs na stanowisko doktoranta i magistranta stypendysty w projekcie SONATA BIS

Oferta ramach projektu Sonata Bis, kierowanego przez dr hab. Monikę Stanke, przewiduje stypendium dla jednego doktoranta w wysokości 3 000 zł/miesiąc i jednego studenta licencjata w wysokości 1 000 zł/miesiąc

Sukces naszych fizyków w konkursie NCN BEETHOVEN

Dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK oraz dr Karolina Słowik otrzymali granty w drugiej edycji konkursu NCN BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze. Będą realizowali projekty o tytułach "Nowy scyntylator półprzewodnikowy beta-Ga2O3:Ce - badania własności spektroskopowych i scyntylacyjnych (GO SCINT)" oraz "Grafenowe plazmony powierzchniowe dla sterowalnej kwantowej elektrodynamiki (GraSP)". Gratulujemy!

Projekt KLUCZ – rekrutacja

Od 5 do 20 października trwa trzecia rekrutacja do projektu KLUCZ (www.klucz.umk.pl), którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych UMK dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy.

Nagroda Nobla z fizyki

  Rainer Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Komitet Noblowski docenił ich decydujący wkład w budowę detektora LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych, a dokładnie – rejestrację fal grawitacyjnych. W ramach, liczącego ponad tysiąc naukowców z całego świata, projektu badawczego LIGO-Virgo pracuje także kilkunastu polskich naukowców z różnych instytutów (w grupie o nazwie Virgo-POLGRAW). Kierownikiem polskiego projektu jest prof. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN (wykładowca tegorocznego Wykładu im. Aleksandra Jabłońskiego – 23.02.2017).

Grant Preludium NCN dla mgr Karoliny Sędziak

Mgr Karolina Sędziak z Instytutu Fizyki UMK  została kolejną na naszym Wydziale laureatką konkursu "Preludium" Narodowego Centrum Nauki. Na swoje badania "Informacja kwantowa w dziedzinie czasu" otrzymała prawie 150 tys zł. Gratulujemy!