Kolejne granty NCN dla naszego Wydziału

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11 i POLONEZ 2. Wśród laureatów są również pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (OPUS, grant dla konsorcjum, którego uczestnikiem jest Instytut Fizyki UMK), dr hab.

Neurotest ProKalkulia dostępny na rynku

Dr hab. Jacek Matulewski z Instytutu Fizyki jest jednym z twórców  pierwszego w Polsce komputerowego narzędzia wspierającego ocenę kompetencji matematycznych u dzieci ProKalkulia 6-9. <--break->

Nagrody Rektora UMK dla naszych pracowników

26 października 2016 w Collegium Maximum zostały wręczone nagrody i wyróżnienia Rektora UMK. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy i byli pracownicy WFAiIS:

Atomowy duet w Nature Physics

Na łamach prestiżowego czasopisma „Nature Physics” ukazał się właśnie artykuł, którego współautorami są dr hab. Piotr Żuchowski z Instytutu Fizyki UMK i dr inż. Mariusz Pawlak, nasz absolwent, obecnie  pracownik Wydziału Chemii UMK.

Pierwszy na świecie zintegrowany kwantowy obwód fotoniczny stworzony we współudziale naszego pracownika

Na łamach periodyku Nature Photonics ukazał się artykuł "Fully integrated quantum photonic circuit with an electrically driven light source" przedstawiający badania wykonane z udziałem naszego pracownika, dr Karoliny Słowik oraz zespołu naukowców z Niemiec i Rosji.