Polsko-niemiecki projekt badawczy dr Karoliny Słowik

Projekt dr Karoliny Słowik, "Light-matter interaction in nanooptical systems beyonddipole approximation", został przyjęty finansowania w ramach polsko-niemieckiego programu wykonawczego DAAD na lata 2017-2018.  Gratulujemy!

Prof. Piotr Targowski we Wspólnej Inicjatywie Programowej

Prof. dr hab. Piotr Targowski został wybrany do Komitetu Naukowego Wspólnej Inicjatywy Programowej: ,,Dziedzictwo kultury i zmiana globalna: nowe wyzwanie dla Europy" (Scientific Committee Joint Programming lnitiative: Cultural Heritage – a challenge for Europe: JPI CH) na kadencję 2017-2018.

Prestiżowe stypendium w Japonii

Dr Piotr Morzyński, współtwórca optycznego zegara atomowego, otrzymał prestiżowe stypendium JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan przyznawane przez Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

Pracownicy Wydziału na tropie ciemnej materii

Naukowcy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) przeprowadzili pionierski eksperyment, wykorzystując optyczny zegar atomowy do poszukiwania ciemnej materii. Wyniki badań ukazały się właśnie na łamach prestiżowego „Nature Astronomy”.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naszego pracownika

Nasz pracownik, dr Piotr Wcisło, otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.